Arrow
Arrow
[Vùng Kanto] Tham quan thủ đô Tokyo và giao lưu văn hoá với học sinh trung học đến từ Fukuoka ‹ VYSAJOB – Trung tâm hỗ trợ việc làm sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản