CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VIỆT NAM

Trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam ngày càng nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của nhiều nước, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực. Nhiều nước cung cấp học bổng để Việt Nam cử học sinh, sinh viên, cán bộ và công chức đi đào tạo ở nước ngoài qua các chương trình của Chính phủ các nước, chương trình hợp tác song phương, đa phương.

 

Tuy nhiên, số học bổng này chưa đáp ứng được nhu cầu về số lượng cán bộ và ngành nghề cần đào tạo, đặc biệt những ngành cần thiết cho sự phát triển đất nước. Bên cạnh đó, kinh nghiệm đào tạo cán bộ của Việt Nam cũng như kinh nghiệm đào tạo cán bộ của các nước đang phát triển trong khu vực như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia cho thấy: để có một đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn và để phát triển các ngành nghề đáp ứng nhu cầu của đất nước, cần phải chủ động trong kế hoạch đào tạo.

Vì vậy, Chính phủ Việt Nam đã quyết định sử dụng ngân sách của Nhà nước để triển khai Đề án đào tạo cán bộ KHKT tại nước ngoài. Đồng thời Chính phủ cho phép sử dụng nguồn tài chính được chuyển từ nợ đối với Liên bang Nga và Hoa Kỳ để cử người đi đào tạo tại hai nước này.

Chương trình học bổng Việt Nam hiện tại bao gồm:

Đề án Đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (gọi tắt là Đề án 322).
Đề án Đào tạo cán bộ KHKT tại Liên bang Nga (gọi tắt là Đề án Xử lý nợ).
Đang chuẩn bị triển khai Đề án Quỹ giáo dục Việt Nam – Hoa Kỳ (gọi tắt là Đề án VEF).
Cơ quan quản lý chương trình học bổng Việt Nam

Hội đồng Chỉ đạo các Đề án đào tạo tại nước ngoài:
Hội đồng chỉ đạo có chức năng chỉ đạo thực hiện các Đề án đào tạo tại nước ngoài.
Thành phần Hội đồng chỉ đạo:
Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo: Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Minh Hiển;
Phó chủ tịch: Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Trần Văn Nhung;
Các Uỷ viên: là đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an và một số Vụ liên quan thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Ban Điều hành các Đề án đào tạo tại nước ngoài:
Ban Điều hành là cơ quan thường trực của Hội đồng chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo trong việc tổ chức thực hiện các Đề án đào tạo tại nước ngoài. Hiện tại Ban Điều hành quản lý Đề án 322 và Đề án Xử lý nợ với Liên bang Nga. Khi triển khai Đề án Quỹ Giáo dục dành cho Việt Nam của Hoa Kỳ, Ban Điều hành được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện Đề án này cùng với phía Hoa Kỳ.
Thành phần Ban Điều hành:

Trưởng Ban: Vụ trưởng Phạm Sỹ Tiến.
Thư ký Ban Điều hành: TSKH Trần Kim Bảo.
Các uỷ viên Ban Điều hành: Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Sau đại học, Vụ trưởng Vụ Đại học, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ.
Để triển khai thực hiện các Đề án, Ban Điều hành được phép sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục & Đào tạo trong những trường hợp được Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo uỷ quyền và có con dấu của Ban Điều hành để giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Ban Điều hành được quyền chủ động về tài chính do Nhà nước cấp, quản lý tài khoản riêng (bằng ngoại tệ và tiền đồng Việt Nam).

Văn phòng Ban Điều hành đặt trụ sở tại:
Phòng 611 – Nhà A – Bộ Giáo dục & Đào tạo – Số 49 Đại Cồ Việt – Hà Nội.
Tel: 0084-4-868 3248; Fax: 0084-4-868 3247.
E-mail: bdh322@hn.vnn.vn

Bình luận bài viết

Bạn có thể dùng các thẻ HTML này:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.