CÔNG VIỆC Ở NHẬT BẢN

Người Nhật nổi tiếng trên thế giới về sự chăm chỉ làm việc. Nhiều người cho rằng đây là một yếu tố quyết định đến thành công kì diệu của nền kinh tế Nhật bản. Thế nhưng để hưởng thành quả của công việc, người phụ nữ vẫn thường chịu thiệt thòi hơn đấng mày râu, tuy rằng họ còn chăm chỉ hơn và đôi khi đảm nhiệm công việc nặng nhọc hơn.

Trong công việc, có sự phân biệt đối xử rõ ràng giữa nam và nữ. Một nam sinh viên bao giờ cũng dễ dàng kiếm việc hơn một nữ sinh viên. Mức lương của nam (mới tốt nghiệp đại học khoảng 180.000 Yên) thường cao hon nữ (170.000 Yên) cùng làm một nội dung công việc và nam bao giờ cũng có nhièu cơ hội tiến thân hơn nữ. Trong công ty, vị trí lãnh đạo thường bao giờ cũng do nam giới nắm giữ, nữ thường chỉ được giao những công việc không quan trọng như giữ sổ sách, đánh máy, pha trà rót nuớc… Ðôi khi, phụ nữ giữ phần tiếp tân và như những bông hoa biết nói làm đẹp cho bộ mặt công ty, thế thôi. Mặc dù từ năm 1991 dã có luật quy định nam nữ bình quyền trong vấn đề tuyển dụng lao động, nhưng luật này xem ra chẳng làm thay đổi duợc mấy tí quan niệm trọng nam khinh nữ vốn đã ăn sâu trong từng mỗi người dân Nhật.

Ðặc biệt mỗi thứ sáng Hai, nguời Nhật hay họp trước khi làm việc gọi là “chorei” (triều lễ) để thông báo chương trình làm việc tổng quát trong tuần hay những thông tin quan trọng. Trong khi làm việc, các đề án thuờng được truyền theo cấp bậc từ trên xuống dưới dể mọi người cùng xem và cho ý kiến gọi là “kairan” (hồi giám), tuy vậy ý kiến cấp trên vẫn luôn luôn là quyết định tối hậụ. Cấp trên đôi khi sỉ vả cấp dưới rất nặng, tưởng như không còn có thể nhìn mặt nhau, nhưng sau đó thường họ lại vui vẻ làm việc với nhau.

Bình luận bài viết

Bạn có thể dùng các thẻ HTML này:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.