HỘI THẢO GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC NHẬT BẢN VYSA SCHOOL FAIR 2021 – VƯỢT SÓNG RA KHƠI, ĐÓN TƯƠNG LAI MỚI 🌊

Đăng ký tham gia VYSA School Fair 2021 tại: https://tinyurl.com/FormVYSASchoolFair2021 Mùa hè này, bạn bận tâm điều gì? Tự hỏi liệu Nhật Bản có phải điểm đến phù hợp cho…

Continue ReadingHỘI THẢO GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC NHẬT BẢN VYSA SCHOOL FAIR 2021 – VƯỢT SÓNG RA KHƠI, ĐÓN TƯƠNG LAI MỚI 🌊

BẬT MÍ TIMELINE CHUỖI SỰ KIỆN HỘI THẢO GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC NHẬT BẢN HOT-HÒN-HỌT

[VYSA SCHOOL FAIR 2021] BẬT MÍ TIMELINE CHUỖI SỰ KIỆN HỘI THẢO GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC NHẬT BẢN HOT-HÒN-HỌT Link đăng kí: https://tinyurl.com/FormVYSASchoolFair2021 Xin chào mọi người, thứ Tư của…

Continue ReadingBẬT MÍ TIMELINE CHUỖI SỰ KIỆN HỘI THẢO GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC NHẬT BẢN HOT-HÒN-HỌT