Hội thảo giới thiệu việc làm với 5 công ty global tích cực tuyển dụng du học sinh! (Dành riêng cho khối tự nhiên)

  【理工系留学生限定 | 早期開催JOB FAIR2022 】 留学生積極採用大手グローバル企業5社集結!予約スタート! Hội thảo giới thiệu việc làm với 5 công ty global tích cực tuyển dụng du học sinh! (Dành riêng cho khối tự…

Continue ReadingHội thảo giới thiệu việc làm với 5 công ty global tích cực tuyển dụng du học sinh! (Dành riêng cho khối tự nhiên)

Hội trợ giới thiệu và tìm kiếm việc làm do Benesse i-Career tổ chức

Với sự tham gia của hơn 5 công ty lớn 【Công ty tham dự】 ・大阪ガス(Osaka Gas Co., Ltd.) ・クオリカ(QUALICA Inc.) ・光洋機械産業(KYC Machine Industry Co.,Ltd.) ・山九(Sankyu Inc)西濃運輸(SEINOTRANSPORTATIONS.CO.,LTD ・富士通(FUJITSU LIMITED) <Form đăng…

Continue ReadingHội trợ giới thiệu và tìm kiếm việc làm do Benesse i-Career tổ chức