Báo cáo tổng kết môn bóng bàn 4/2003


1. Tình hình chung: – Giải diễn ra tương đối thànhcông, kể cả về mặttổ chức lẫn chất lượng thi đấu. – Thời gian diễn ra theo đúng dự kiến, việc bố trí các vận động viên thi đấu ( và phối hợp với các bộ môn khác ) khá tốt -Ý thức các vận động viên thi đấu tốt, đã phối hợp và giúp đỡ cho Ban Tổ Chức rấtnhiều tỏng công tác trọng tài và việc tổ chức thi đấu. – Xuất hiện nhiều gương mặt tích cực trong công tác tổ chưcs: Vũ Hưng (Dentsudai), Gia Khánh (Tokodai), Nam (Koamab) và các vận động viên có triển vọng như Thế Duy (Todai), Gia Khánh (Tokodai), Hoàng Anh ( Đông Du), Thành Trung (Togaidai), Cặp Thành Trung + Sơn (TOdai); Hồng Anh + Đoàn ( Tokodai); Về Vận động viên nữ : Hồng Anh (Tokyo Kosen), Ngọc Bảo (Dentsudai) và đặc biệt là Việt Hằng (Togaidai)

2/ Dien bien cua giai. a. Giai don nam. – Voi su tham gia cua 24 tay vot va duoc chia lam hai bang va duoc chia thanh tung cap thi dau voi the thuc loai truc tiep trong do co toi 6 tay vot cua Dong Du. Sau vong dau bang da chon ra duoc 6 cay vot lot vao vong 2. Cac cay vot nay duoc chia lam hai bang va tiep tuc thi dau vong tron de chon ra 4 cay vot vao vong ban ket. – Vong ban ket la su tranh tai giua hai cap van dong vien: Nguyen Hong Anh- Nguyen Thanh Trung va cap Tran Khanh Duy- Nguyen Gia Khanh. Bang ky thuat ca nhan vuot troi cung nhu su day dan trong thi dau, hai van dong vien Nguyen Hong Anh va Tran The Duy da vuot qua cac doi thu cua minh de di toi tran chung ket. – Tran chung ket dien ra kha cang thang giua mot ben la “tuoi gia” nhung lai choi tan cong ( Hong Anh) voi mot ben la tuoi tre ( The Duy) lai kha gia dan trong thi dau va phong thu. Tran dau da phai dien ra toi sec thu nam moi phan dinh duoc ket qua. Va bang nhung qua lift bong so truong cua minh, Hong Anh da gianh thang loi 3-2 truoc The Duy de nhan chuc vo dich bong ban don nam. Ve phan The Duy, day la lan thu hai lien tiep tay vot nay bo lo co hoi gianh chuc vo dich, nhung tuong lai con dang rat rong mo voi nhung van dong vien day trien vong nhu anh. b. Giai doi nam. – Duoc su gop mat cua 8 cap thi dau, trong do co toi 3 cap van dong vien cua Tokodai. Ngoai ra con co su tham gia cua cap van dong vien rat an y Tran Thanh Trung- Nguyen Hoai Son( Todai). – Voi su chuan bi va luyen tap ky, ca ba cap van dong vien cua Tokodai deu lan luot vao vong ban ket cung voi cap The Duy- Thanh Trung. Ket qua hai doi lot vao vong chung ket deu la cac tay vot cua Tokodai. – Tran chung ket dien giua cap Nguyen Hong Anh- Le Hai Doan va Duong Quang Viet _ Nguyen Huy Hoang dien ra kha gay can giua mot ben la tuoi tre va su tan cong voi mot ben la kinh nghiem thi dau va phong thu. Voi chien thuat thi dau hop ly va su phoi hop an y, cap van dong vien Duong Quang Viet- Nguyen Huy Hoang da gianh thang loi chung cuoc voi ty so 3-1 de nhan giai nhat bong ban doi nam. c. Giai don nu. – Voi so luong van dong vien tham gia rat han che ( 8 van dong vien ), nhung giai dien ra kha soi noi va duoc su huong ung cua rat nhieu co dong vien. Chat luong cua giai duoc nang cao boi su gop mat cua mot cay vot rat xuat sac cua truong ngoai ngu Tokyo- Nguyen Viet Hang. – Bang trinh do ky thuat vuot troi, Viet Hang da de dang vuot qua tat ca cac cay vot khac de gianh chuc vo dich cua giai bong ban don nu. – Mot bat ngo cua giai la viec van dong vien Hong Anh ( truong cao dang Tokyo???) da gianh thang loi 2-0 truoc Tran Thi Ngoc Bao ( truong Tokodai) va gianh giai nhi o noi dung bong ban don nu. 3. Ket qua chung cuoc: Bong ban don nam.: – Nhat: Nguyen Hong Anh ( Tokodai). – Nhi: Tran The Duy ( Todai). Bong ban doi nam: – Nhat: Duong Quang Viet- Nguyen Huy Hoang ( Tokodai). – Nhi: Le Hai Doan- Nguyen Hong Anh ( Tokodai). Bong ban don nu: – Nhat: Nguyen Viet Hang ( Togaidai). – Nhi: Bui Hong Anh ( Tokyo Kosen). 4. Nhung ton tai. – Nhin chung, cong tac to chuc giai khong gap nhieu vuong mac tru viec dang ky cham tre cua mot so van dong vien lam kho khan cho ban to chuc trong viec sap xep lich thi dau. – O giai dau doi, do chua duoc chuan bi nen mot so cap van dong vien rat bi dong trong thi dau dan toi viec chat luong chua cao. – So luong van dong vien nu tham gia qua it ( luc dau chi co 2 nguoi dang ky, toi luc vao giai chi co 8 nguoi). Trưởng tiểu ban bóng bàn Nguyễn Huy Hoàng