Chia sẻ kinh nghiệm tìm việc làm ở Nhật


Dưới đây là những tài liệu được dùng trong buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xin việc do các sempai-kohai khối Kosen tổ chức vào ngày 03/07/2010 tại KTX Komaba.

1. Link bài hướng dẫn việc làm của Đặng Quang Duy Kosen 03: tại đây (Tổng quan quá trình xin việc)
2. Link bài hướng dẫn việc làm của Trần Trường Đức Giang Kosen 03: tại đây (Chuyên ngành IT)
3. Link bài hướng dẫn việc làm của Trương Thị Thùy Linh Kosen 03: tại đây (Chuyên ngành Hóa thực phẩm, Mỹ phẩm)
4. Link bài hướng dẫn việc làm của Nguyễn Thị Thanh Nhã Kosen 03: tại đây (Chuyên ngành Ngân hàng, tài chính)

Nguồn:  http://leuchong.vcsj.net/vi-c-lam