Chương trình thành lập các CLB Thể Thao VYSA năm 2002


Mục đích phát triển + Homepage của VYSA Sports + Các CLB và phong trào Thể Thao của anh em Việt Nam tại Nhật Bản Đề nghị thành lập mới hoặc chính thức hoá các CLB Thể Thao Để được chấp nhận là một CLB cần thiết phải có: + Tên gọi của CLB + Đội truởng: Họ tên, trường đang học, địa chỉ email, số điện thoại + Đội phó: Họ tên, trường đang học, địa chỉ email, số điện thoại + Thành viên (ít nhất là 5 nguời): Họ tên, địa chỉ email liên lạc- không tính nguời nước ngoài. Quyền lợi và nghĩa vụ của các CLB Quyền lợi: + Có quyền nhận sự ủng hộ về mặt tài chính và tinh thần từ tiểu ban thể thao và từ Hội VYSA. + Có quyền đăng các thông tin và quảng cáo cho các hoạt động của CLB mình tại VYSA-Sports homepage. Nghĩa vụ:: + Thực hiện các công việc (chuẩn bị giải,v.v..) cùng với các thành viên khác trong TBTT * Các thành viên không thuộc CLB nói trên hoặc thuộc CLB không đăng kí là thành viên của Tiểu Ban Thể Thao có thể tham gia các hoạt động của TBTT với tư cách là thành viên tự do. Về Tài trợ từ Tiểu Ban Thể Thao đến các CLB + Cứ 3 tháng một lần, Tiểu Ban Thể Thao sẽ bình chọn CLB tiến bộ trên tất cả các lĩnh vực để ủng hộ về mặt vật chất cho CLB đó. Tiền được trích từ quĩ của Tiểu Ban Thể Thao (trực thuộc Hội VYSA) trên các lĩnh vực Bóng đá, Tennis, Bóng bàn-Cầu lông- Cầu mây, Các lĩnh vực khác (cờ, võ thuật, v.v ) + Tiền tài trợ: 5000-10000yên/ 1 quí (Sẽ được quyết định sau) Tiêu chuẩn đánh giá a. Số lượng, chất lượng bài viết trên mạng VYSA Sports (Do Tiểu Ban Website đánh giá) b. Số lượng người tham gia các giải thể thao của VYSA Sports. (Do Tiểu ban thể thao đánh giá) c. Tinh thần tham gia và fairplaỵ (Do Tiểu ban thể thao đánh giá) d. Thành tích của CLB đó tại các giải được Tiểu Ban Thể Thao công nhận (VYSA League-bóng dá, Tennis, Cầu lông, v.v…)