Danh sách ủng hộ nạn nhân động đất ở Kumamoto từ ngày 17/4 – 22/4

Quỹ tấm lòng vàng VYSA xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho nạn nhân động đất Kumamoto, 2016.
Quỹ tấm lòng vàng VYSA xin thông báo danh sách ủng hộ nạn nhân động đất. Danh sách sẽ liên tục được cập nhật cho đến khi kết thúc chương trình quyên góp vào ngày 18/5/2016.

Danh sách ủng hộ nạn nhân động đất Kumamoto, từ ngày 17 – 22/4/2016 (12g trưa)

STT Họ và tên Danh nghĩa chuyển tiền Ngày chuyển tiền Số tiền (yên) Xác nhận của Quỹ tấm lòng vàng
1 NGO HUY CU NGO HUY CU 17/4 2,000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
2 Hương ザップティフォン 17/4 5,000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
3 Hoang Quoc Huy Hoang Quoc Huy 18/4 2,000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
4 Nguyễn Đình Thường Thực tập sinh 18/4 5,000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
5 Nguyễn Hồng Anh グエン ホン アン 18/4 3,000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
6 Nguyen Thi Thanh Binh Nhóm nghiên cứu sinh viện công nghệ Kyoto 18/4 25,000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
7 Nguyen Thanh Tam Cá nhân 18/4 2,000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
8 Nguyen Thi Ngoc Cá nhân 18/4 5,000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
9 Nguyễn Nữ Hương Giang グエン ヌー フン ヤン 18/4 10,000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
10 Nguyễn Thanh Tùng グェンタントゥン 19/4 2,000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
11 ブイカットユン ブイカットユン 19/4 2,000 Đã nhận được tiền nhưng do bạn không để lại địa chỉ nên chưa gửi thư xác nhận
12 Đỗ Thị Hằng Đỗ Thị Hằng 20/4 10,000 Đang trong quá trình xác nhận
13 Nguyễn Nhân Tuấn VYSA Hokkaido 3 Kumamoto 22/4 23,000 Đang trong quá trình xác nhận
14 VYSA VYSA KANTO 22/4 20,000 Gửi tiền trực tiếp từ tài khoản VYSA
Tổng 116,000

 
Nếu bạn đã ủng hộ và chuyển khoản mà không có tên trong danh sách trên, xin bạn vui lòng điền thông tin chuyển khoản vào form sau để Quỹ tấm lòng vàng kiểm tra: Form ghi lại thông tin chuyển khoản
Nếu bạn chưa ủng hộ và muốn ủng hộ cho Kumamoto, xin đọc thông tin hướng dẫn ủng hộ ở thư sau:Thư kêu gọi ủng hộ nạn nhân động đất Kumamoto 2016
Nếu có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc xin bạn gửi về kumamoto_earthquake@vysajp.org
Quỹ tấm lòng vàng cũng xin chân thành cám ơn các cá nhân và đơn vị đã giúp đưa tin về chương trình quyên góp.