Du lịch ngắm lá thu vàng tại Nikko!


Mời các bạn tham gia cuộc du lịch dã ngoại 2 ngày ngắm là thu vàng (紅葉) tại khu du lịch Nikko nổi tiểng với nhiều kỳ quan thế giới đã được Unesco công nhận.


Thời gian:: Ngày 3 và 4 tháng 11 năm 2002.

Địa điểm nghỉ lại: Khách sạn ヴィラ渓谷平

Lệ phí: 11,000 yên bao gồm tiền nhà trọ, xe bus và ăn uống.

Tổ chức: Tiểu ban Văn Hóa, VYSA

Phụ trách chung Phạm Huy Hoàng và Phạm Trương Hoàng.

Đăng ký tham gia tại: Du lịch Nikko