You are currently viewing Duyên dáng VYSA 2019 – Top 8

Duyên dáng VYSA 2019 – Top 8

SBD19: Hoàng Diệu Anh

SBD18: Đặng Thị Thúy Quỳnh

SBD05: Đoàn Thị Mỹ Huyền

SBD10: Nguyễn Thị Minh Hiền

SBD25: Nguyễn Thu Trang

SBD31: Trần Thị Xuân Diệu

SBD35: Hoàng Ngọc Chinh

SBD42: Huỳnh Vân Kiều Trinh