Thông tin về việc tuyển chọn du học sinh để cấp học bổng của Hội nghiên cứu tương lai Fukushima

Hội nghiên cứu tương lai Fukushima quyết định thành lập quỹ học bổng này với mong muốn góp phần đào tạo những bạn trẻ Việt Nam ưu tú, có ý…

Continue ReadingThông tin về việc tuyển chọn du học sinh để cấp học bổng của Hội nghiên cứu tương lai Fukushima

[VYSA SCHOOL FAIR 2018] Sempai chia sẻ #1 – Học Senmon như thế nào? – Anh Triệu Đức Duy

Sempai đầu tiên của chúng ta trong chuyên mục “Sempai chia sẻ” của VYSA School Fair 2018 là anh Triệu Đức Duy. Hiện tại anh đang theo học về システムエンジニア…

Continue Reading[VYSA SCHOOL FAIR 2018] Sempai chia sẻ #1 – Học Senmon như thế nào? – Anh Triệu Đức Duy