You are currently viewing Khi nào thì biết tiếng Nhật mình giỏi?

Khi nào thì biết tiếng Nhật mình giỏi?

Khi bạn mới đến Nhật Bản và lần đầu tiên giao tiếp với người Nhật, kể cả khi bạn chưa sử dụng thành thạo tiếng Nhật, câu đầu tiên người Nhật sẽ khen bạn là: 「日本語が上手ですね!!」😅

Khi bạn được người Nhật nhận xét như vậy, bạn có nghĩ rằng mình giỏi tiếng Nhật thật không? 🤔

Hãy xem video dưới đây để biết được tiếng Nhật của mình như thế nào nhé!!! 🤣 🤣

Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.