You are currently viewing Online ASEAN JOB FAIR 2022

Online ASEAN JOB FAIR 2022

 

★Nhận ngay ưu đãi khi rủ bạn bè cùng tham gia tìm việc!★
★Let’s join it with your friends and get benefit!!★

*Cùng nhau share bài nhé mọi người*
*Feel free to share this page*

<– Đăng ký ngay (Registration) –>

【Ngày giờ tổ chức(Date)】
20/2/2021 (thứ 7) 12:00-17:30 (mở phòng lúc 11:45)
February 20 (Sat)12:00~17:30(zoom open from 11:40)

■Nhận ngay thẻ quà tặng e- gift trị trá 1000 yên
1000yen e-gift card to those who attend all the reserved company orientations!

■Nhận ngay thẻ quà tặng trị giá 3000 yên khi trả lời phiếu điều tra!
Answer the survey and get a chance to win 3000yen e-gift card.

■Nếu giới thiệu bạn bè cùng tham gia sự kiện bạn sẽ ngay thẻ quag tặng Amazon trị giá 1000 yên/ 1 người giới thiệu!
If you introduce this job fair to your friends and they register it, you will get 1000 yen / person amazon gift cards.

<– Đăng ký ngay (Registration) –>

Thông tin chi tiết (Details)