IUJ OPEN DAY 2016

Lễ hội Quốc tế (International Festival) được tổ chức tại trường Đại học Quốc tế Nhật Bản, thành phố Minami-Uonuma, tỉnh Niigata được biết đến như hoạt đồng thường niên…

Continue ReadingIUJ OPEN DAY 2016