Trường Nhật ngữ số 3: 江戸カルチャーセンター日本語学校 (Edo Cultural Center Japanese Language School)

📣 THAM GIA HỘI THẢO DU HỌC MIỄN PHÍ – GẶP GỠ TRỰC TIẾP ĐẠI DIỆN CÁC TRƯỜNG NHẬT NGỮ TẠI NHẬT BẢN NĂM 2020, tiết kiệm chi phí trung gian,…

Continue ReadingTrường Nhật ngữ số 3: 江戸カルチャーセンター日本語学校 (Edo Cultural Center Japanese Language School)