Thông báo về Gặp gỡ Sempai-Kohai 2003


Ban tổ chức ‘Gặp gỡ Sempai-Kohai 2003’ xin thông báo kế hoạch chi tiết của chương trình như sau:

GẶP GỠ SEMPAI – KOHAI 2003: 18h00 – 18h15: Đăng ký vào hội trường kết hợp với chiếu những hình ảnh về VYSA 18h15 – 18h17: Lời chào mừng của Ban tổ chức 18h17 – 18h20: Giới thiệu chương trình 18h20 – 18h23: Đại diện Sempai phát biểu 18h23 – 18h25: Kohai phát biểu 18h25 – 18h40: Phần văn nghệ của Kohai 18h43 – 19h50: Chương trình liên hoan và giao lưu tự do 19h53 – 20h10: Vở kịch nói “Đậu và Đen” 20h11 – 20h25: Phần văn nghệ của Sempai 20h26 – 20h50: Phần hỏi đáp Sempai-Kohai 20h51 – 21h20: Phần trò chơi có thưởng 21h21 – 21h26: Phần nhảy RAP (do đội nhảy của MIZUE đảm nhiệm). 21h27 – 21h50: Phần nhảy sạp (do các lưu học sinh nam của KOMABA phụ trách). 21h50 – 22h00: Kết thúc và dọn dẹp ============================================ Thời gian khai mạc đã được đưa sớm hơn lên cho phù hợp với yêu cầu của một số bạn tham gia, mong các bạn chú ý.