Thông tin về việc tuyển chọn du học sinh để cấp học bổng của Hội nghiên cứu tương lai Fukushima

Hội nghiên cứu tương lai Fukushima quyết định thành lập quỹ học bổng này với mong muốn góp phần đào tạo những bạn trẻ Việt Nam ưu tú, có ý chí vươn lên để các bạn góp phần phát triển mối quan hệ giao lưu Việt Nam – Nhật Bản bền vững, phong phú trên nhiều lĩnh vực như giao lưu kinh tế, văn hóa và con người, đóng góp vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong tương lai.
Việc xét duyệt học bổng đối với các bạn Việt Nam du học bằng kinh phí tự túc đang học tập các chuyên ngành đại học và sau đại học tại Đại học Fukushima (sau đây gọi tắt là sinh viên nhận học bổng) sẽ dự theo những tiêu chí sau đây:
1. Tư cách ứng viên:
Các bạn tham gia ứng tuyển để nhận học bổng phải thỏa mãn những điều kiện sau:

 • Là sinh viên đại học hoặc nghiên cứu sinh sau đại học các chuyên ngành tại Đại học Fukushima
 • Là sinh viên du học bằng kinh phí tự túc mang quốc tịch Việt Nam và có tư cách lưu trú du học sinh
 • Là sinh viên không nhận học bổng, viện trợ từ chính phủ Việt Nam hoặc bất cứ tổ chức nào khác
 • Là sinh viên chưa tham gia hoặc có tự định nhận học bổng của các tổ chức khác
 • Là sinh viên được trường Đại học Fukushima giới thiệu

2. Số lượng xét duyệt:

 • Sinh viên năm thứ nhất: 5 người
 • Sinh viên từ năm 2 đến năm 4: 3 người
 • Sinh viên sau đại học, nghiên cứu sinh: 1 người (tuy nhiên sẽ ưu tiên cho sinh viên sau đại học)

3. Số tiền học bổng:

 • Mỗi tháng: 50,000 yên
 • Mỗi năm: 600,000 yên

4. Thời gian trao học bổng:

 • Ngày 01 tháng 4 đầu năm học
 • Có thể tham gia xét tuyển nhiều năm học

5. Phương thức trao học bổng: Chuyển tiền vào tài khoản người nhận học bổng
6. Nghĩa vụ của sinh viên nhận học bổng:

 1. Nộp báo cáo định kỳ về việc học tập cũng như sinh hoạt của bản thân vào cuối các tháng 6, 9, 12 và tháng 3.
 2. Nộp bảng kết quả học học vào cuối tháng 3.
 3. Tham gia các sự kiện do Hội nghiên cứu tương lai Fukushima tổ chức trong điều kiện không ảnh hưởng đến việc học tập của bản thân

7. Thời gian nộp hồ sơ:
Theo thời gian do Hội nghiên cứu tương lai Fukushima quy định. Xem website của Hội
8. Các giấy tờ cần nộp:

 1. Đơn xin học bổng của Hội nghiên cứu tương lai Fukushima (có dán ảnh)
 2. Bài tiểu luận ngắn
 3. Giấy giới thiệu của giáo viên phụ trách
 4. Bảng kết quả học tập:
  1. Đối với sinh viên năm nhất: Bảng kết quả kỳ thi du học gần nhất
  2. Đối với sinh viên năm 2-4: Bảng kết quả học tập năm trước
  3. Sinh viên sau đại học (thạc sỹ, tiến sỹ): Bảng kết quả học tập năm trước
  4. Nghiên cứu sinh: Bảng kết quả học tập của trường đại học đã tốt nghiệp

9. Cách thức tham gia:
Gửi hồ sơ qua bưu điện đến Hội nghiên cứu tương lai Fukushima trước thời gian quy định.
Địa chỉ nhận hồ sơ:

960-8031
福島市栄町10-4 エスケー 栄町ビルⅢ3階
一般財団法人 ふくしま未来研究会

10. Phương thức xét duyệt và công bố kết quả:

 • Phương thức xét duyệt dự vào hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp
 • Phỏng vấn trực tiếp được thực hiện theo thời gian quy định của Hội nghiên cứu tương lai Fukushima
 • Kết quả phỏng vấn sẽ được gửi đến Trung tâm giao lưu quốc tế Trường Đại học Fukushima

11. Các lưu ý:
Nếu sinh nhận học bổng rơi vào các trường hợp sau đây thì việc cấp học bổng sẽ bị dừng lại:

 1. Trường hợp rời khỏi Nhật Bản từ 1 tháng trở lên
 2. Trường hợp do bệnh tật hoặc vì lý do khác mà không thể tiếp tục học tập, nghiên cứu
 3. Trường hợp kết quả học tập không tốt
 4. Trường hợp do nghỉ hoặc chuyển trường
 5. Trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật và trật tự xã hội