Tổng kết chương trình “Giao lưu doanh nghiệp tỉnh Aichi và sempai người Việt Nam 2014”

JP: Vào ngày 8 tháng 11 năm 2014 vừa qua, buổi “Giao lưu doanh nghiệp tỉnh Aichi và lưu học sinh Việt Nam” đã được tổ chức tại trường đại học Công nghiệp Nagoya. Chương trình giao lưu doanh nghiệp được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2010, do Phòng Quốc tế tỉnh Aichi, Tổ chức VARONET là hội cựu sinh viên Việt Nam tốt nghiệp các trường trong tỉnh Aichi, và VYSA Tokai, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật, chi hội Tokai, cùng phối hợp tổ chức. Trong chương trình giao lưu lần thứ 5 này, đã có 19 doanh nghiệp tham gia và khoảng 70 lưu học sinh Việt Nam tham dự. Dưới đây là các hình ảnh trong buổi giao lưu. 

準備中 Chuẩn bị

02

受付 Lễ tân

Chương trình giao lưu có ba phần. Đầu tiên là phần giao lưu giữa Senpai-Kohai. Các bạn khóa trên đã trao đổi và truyền đạt kinh nghiệm về kì thi đầu vào đại học dành cho lưu học sinh, các chương trình học bổng, và kinh nghiệm xin việc ở Nhật. Phần giao lưu đã thu hút được sự quan tâm và nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn sinh viên. 

03

Trao đổi thông tin với Senpai

04

Trao đổi thông tin học bổng

Phần tiếp theo từ 4 giờ là phần giới thiệu của các công ty.

05

Các công ty tham dự

Hội trưởng VYSA Tokai, Phạm Hoàng Việt đã gửi lời chào tới các công ty, sau đó, giới thiệu về tổ chức. Đặc biệt, trong lần này VYSA Tokai đã giới thiệu chương trình của tổ chức “Cơm Có Thịt, chi hội Nagoya”, chuyên quyên góp hỗ trợ cho các trẻ em bất hanh Việt Nam.

06

Đại điện của Cơm Có Thịt giới thiệu về hoạt động

Tiếp đó, đại diện của VARONET, Trần Hà Thu đã giới thiệu về hoạt động của tổ chức.

07

Đại diện của các công ty thuộc nhiều ngành nghề khác nhau lên phát biểu.

08

Kết thúc phần hai, tất cả các thành viên tiến sang hội trường để dung tiệc.

09

Trong phần tiệc giao lưu, Đại sứ danh dự Việt Nam, ông Hirano Yukihisa, thầy Nishina và thầy Mizuno là các giáo sư đang hướng dẫn sinh viên Việt Nam tại trường đại học Công nghiệp Nagoya, và ông Kawahira, đại diện Phòng Quốc tế tỉnh Aichi đã gửi lời chào cho phần tiệc giao lưu.

10

Qua chương trình giao lưu lần này, các sinh viên Việt Nam đã có cơ hội giao lưu với phía doanh nghiệp, tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau.

Cuối cùng, hội trường Việt đã nói lời kết thúc chương trình. Mong rằng sau chương trình Giao lưu doanh nghiệp năm 2014, sự trao đổi về mặt nhận lực cũng như mỗi quan hệ hữu hảo giữa hai nước Việt Nhật sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

11

Ban tổ chức.

Vào ngày 8 tháng 11 năm 2014 vừa qua, buổi “Giao lưu doanh nghiệp tỉnh Aichi và lưu học sinh Việt Nam” đã được tổ chức tại trường đại học Công nghiệp Nagoya. Chương trình giao lưu doanh nghiệp được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2010, do Phòng Quốc tế tỉnh Aichi, Tổ chức VARONET là hội cựu sinh viên Việt Nam tốt nghiệp các trường trong tỉnh Aichi, và VYSA Tokai, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật, chi hội Tokai, cùng phối hợp tổ chức. Trong chương trình giao lưu lần thứ 5 này, đã có 19 doanh nghiệp tham gia và khoảng 70 lưu học sinh Việt Nam tham dự. Dưới đây là các hình ảnh trong buổi giao lưu. 

準備中 Chuẩn bị

02

受付 Lễ tân

Chương trình giao lưu có ba phần. Đầu tiên là phần giao lưu giữa Senpai-Kohai. Các bạn khóa trên đã trao đổi và truyền đạt kinh nghiệm về kì thi đầu vào đại học dành cho lưu học sinh, các chương trình học bổng, và kinh nghiệm xin việc ở Nhật. Phần giao lưu đã thu hút được sự quan tâm và nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn sinh viên. 

03

Trao đổi thông tin với Senpai

04

Trao đổi thông tin học bổng

Phần tiếp theo từ 4 giờ là phần giới thiệu của các công ty.

05

Các công ty tham dự

Hội trưởng VYSA Tokai, Phạm Hoàng Việt đã gửi lời chào tới các công ty, sau đó, giới thiệu về tổ chức. Đặc biệt, trong lần này VYSA Tokai đã giới thiệu chương trình của tổ chức “Cơm Có Thịt, chi hội Nagoya”, chuyên quyên góp hỗ trợ cho các trẻ em bất hanh Việt Nam.

06

Đại điện của Cơm Có Thịt giới thiệu về hoạt động

Tiếp đó, đại diện của VARONET, Trần Hà Thu đã giới thiệu về hoạt động của tổ chức.

07

Đại diện của các công ty thuộc nhiều ngành nghề khác nhau lên phát biểu.

08

Kết thúc phần hai, tất cả các thành viên tiến sang hội trường để dung tiệc.

09

Trong phần tiệc giao lưu, Đại sứ danh dự Việt Nam, ông Hirano Yukihisa, thầy Nishina và thầy Mizuno là các giáo sư đang hướng dẫn sinh viên Việt Nam tại trường đại học Công nghiệp Nagoya, và ông Kawahira, đại diện Phòng Quốc tế tỉnh Aichi đã gửi lời chào cho phần tiệc giao lưu.

10

Qua chương trình giao lưu lần này, các sinh viên Việt Nam đã có cơ hội giao lưu với phía doanh nghiệp, tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau.

Cuối cùng, hội trường Việt đã nói lời kết thúc chương trình. Mong rằng sau chương trình Giao lưu doanh nghiệp năm 2014, sự trao đổi về mặt nhận lực cũng như mỗi quan hệ hữu hảo giữa hai nước Việt Nhật sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

11

Ban tổ chức.