TOP CAREER 2011 – JOB FAIR VỚI SỰ THAM GIA CỦA 30 CÔNG TY HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN


TOP CAREER 2011 – JOB FAIR VỚI SỰ THAM GIA CỦA 30 CÔNG TY HÀNG ĐẦU NHẬT BẢN

TOKYO: THỨ BẢY, NGÀY 12/12/2009, OSAKA: THỨ BẢY, NGÀY 19/12/2009

 

 

ĐỐI TƯỢNG: Lưu học sinh tốt nghiệp tháng 4 năm 2011 (các trường đại học ở Nhật Bản).

Xin vui lòng đăng ký trước tại trang web: http://www.topcareer.jp/2011/top/

ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN:

TOKYO

Ngày tổ chức: Thứ Bảy, 12/12/2009
Thời gian: 13h-18h (Tiếp đón từ 12:30)
Hội trường: Tokyo International Forum, B5 Hall
Phí tham dự: Miễn phí (Cần đăng ký trước)
Công ty tham gia: 30 công ty, bao gồm Sony, Mitsui & Co., Ltd., Itochu Corporation, Marubeni, Daiwa SMBC Securities, v.v..

OSAKA

Ngày tổ chức: Thứ Bảy, 19/12/2009
Thời gian: 13h-18h (Tiếp đón từ 12:30)
Hội trường: Herbis Hall (Xem bản đồ tại trang web)
Phí tham dự: Miễn phí (Cần đăng ký trước)
Công ty tham gia: 15 công ty, bao gồm Sony, Panasonic, Kyocera, Itochu Corporation, Marubeni, v.v..

 

LIÊN HỆ

Fourth Valley Concierge
Email: TOP.CAREER@4th-valley.com
Kojimachi Akiyama Building 6F, 5-3 Kojimachi
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083
Tel: 03-3263-6847   Fax: 03-3263-6848