ASEAN FESTIVAL 2014, các bạn trẻ Việt giới thiệu nét đẹp quê hương đến với thế giới

Vào ngày 11/10/2014, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản(VYSA)  và Betoaji đã phối hợp với Hội Thanh niên Sinh viên Myanmar (MYSA) và Mạng lưới Thanh…

Continue ReadingASEAN FESTIVAL 2014, các bạn trẻ Việt giới thiệu nét đẹp quê hương đến với thế giới