Chương trình thi Hoa Khôi và biểu diễn ca múa nhạc của cộng đồng Việt tại Nhật Bản

*Mục đích :Chúng tôi muốn nâng cao sức mạnh của cộng đồng người Việt tại Nhật bản, muốn tạo được một buổi biễu diễn hoàn toàn do người Việt Nam…

Continue ReadingChương trình thi Hoa Khôi và biểu diễn ca múa nhạc của cộng đồng Việt tại Nhật Bản