“Cùng trưởng thành, cùng phát triển”

Chủ tịch : NGUYỄN THỊ TRÂM ANH
Tokyo international university

VYSA với mình là nơi tập trung những người trẻ nhiệt huyết và sẵn sàng xông pha đóng góp cho cộng đồng. VYSA mang đến cho mỗi thành viên không chỉ trải nghiệm và sự trưởng thành, mà còn cả những tình bạn đáng trân quý. Tại VYSA, chúng mình dám lăn xả, dám vui, buồn, vấp ngã, và dám đứng lên. Tuổi nhỏ nhưng làm việc không nhỏ, hãy cùng VYSA mang đến những giá trị bền vững cho thanh niên nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật nói chung nhé