Những câu chuyện của NẮNG 1: Mang tia sáng hy vọng tới cho các em nhỏ tại xã Quảng Hòa, Tỉnh Đắk Nông

Ở bài chia sẻ lần trước thì chúng ta đã có dịp được biết đến Nắng – người bạn sẽ cùng đi với VYSA CHARITY BOOK để tiếp nối thêm…

Continue ReadingNhững câu chuyện của NẮNG 1: Mang tia sáng hy vọng tới cho các em nhỏ tại xã Quảng Hòa, Tỉnh Đắk Nông