Danh sách ủng hộ nạn nhân động đất Kumamoto, từ ngày 17/04 – 10/05

Quỹ tấm lòng vàng VYSA xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho nạn nhân động đất Kumamoto, 2016.
Quỹ tấm lòng vàng VYSA xin thông báo danh sách ủng hộ nạn nhân động đất. Danh sách sẽ liên tục được cập nhật cho đến khi kết thúc chương trình quyên góp vào ngày 18/5/2016.
Danh sách ủng hộ nạn nhân động đất Kumamoto, từ ngày 17/4 – 10/5/2016 

STT Họ và tên Danh nghĩa chuyển tiền Ngày chuyển tiền Số tiền(yên) Xác nhận của Quỹ tấm lòng vàng
1 NGO HUY CU NGO HUY CU 17/4 2000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
2 Hương ザップティフォン 17/4 5000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
3 Hoang Quoc Huy Hoang Quoc Huy 18/4 2000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
4 Nguyễn Đình Thường Thực tập sinh 18/4 5000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
5 Nguyễn Hồng Anh グエン ホン アン 18/4 3000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
6 Nguyen Thi Thanh Binh Nhóm nghiên cứu sinh viện công nghệ Kyoto 18/4 25000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
7 Nguyen Thanh Tam Cá nhân 18/4 2000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
8 Nguyen Thi Ngoc Cá nhân 18/4 5000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
9 Nguyễn Nữ Hương Giang グエン ヌー フン ヤン 18/4 10000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
10 Nguyễn Thanh Tùng グェンタントゥン 19/4 2000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
11 ブイカットユン ブイカットユン 19/4 2000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
12 Đỗ Thị Hằng Đỗ Thị Hằng 20/4 10000 Đã gửi thông qua VYSA Osaka
13 Nguyễn Nhân Tuấn VYSA Hokkaido 3 Kumamoto 22/4 23000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
14 VYSA VYSA KANTO 22/4 20000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
15 Nguyễn Quyên ウード ウック ヒイウー 22/4 30000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
17 Huynh Thi Kim Anh ヒュン ティー キム アン 24/4 2000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
18 Nguyễn Nhân Tuấn VYSA 4 Kumamoto (2nd Money Remitance) 25/4 9000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
19 Lê Quốc Dũng レ クォク ズン 17/4 10,000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
20 Hoàng Thị Hải Yến ホアン ティ ハイ イエン 26/4 2000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
21 グェン タン タム Kobe Viet 23/4 5000 Đang trong quá trình xác nhận
22 Hoàng Thị Hà Hoàng Thị Hà 5/5/2016 3000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
23 Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Fukuoka (VYSAF) Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Fukuoka (VYSAF) 6/5/2016 98000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
24 Nguyễn Bình Minh Hội đồng hương Tokyo 2 9/5/2016 24000 Đã kiểm tra tài khoản và gửi thư xác nhận qua email
Tổng 299000


Nếu có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc, xin bạn gửi về cho địa chỉ emai: kumamoto_earthquake@vysajp.org
Nếu bạn chưa ủng hộ và muốn ủng hộ cho Kumamoto, xin đọc thông tin hướng dẫn ủng hộ ở thư sau:Thư kêu gọi ủng hộ nạn nhân động đất Kumamoto 2016
Nếu bạn đã ủng hộ và chuyển khoản mà không có tên trong danh sách trên, xin bạn vui lòng điền thông tin chuyển khoản vào form sau để Quỹ tấm lòng vàng kiểm tra: Form ghi lại thông tin chuyển khoản

Quỹ tấm lòng vàng VYSA