You are currently viewing Muôn kiểu sĩ tử thi JLPT

Muôn kiểu sĩ tử thi JLPT

1. Cả năm không học, còn một tuần trước ngày thi mới tức tốc mở sách ra ôn, mở đề ra giải.

2. Hì hục soạn cả lô lốc flashcard để ôn nào là goi, nào là bunpou.. Soạn xong mệt quá để đấy luôn.

3. Gần sát ngày thi bắt đầu share hàng loạt xoài thần, muỗng thần.. với ước mong được ơn trên phù hộ 

4. Chuẩn bị ôn thi cả năm trời, cuối cùng quên đăng kí dự thi.

5. Suốt ngày đăng status than thở: “Chết rồi, gần thi mà chưa ôn được chữ nào phải làm sao?”

6. Cũng là số 5, thực tế ra kết quả manten. Người ta nhìn vào mà tức á 

7. Mang theo một lô lốc bút chì, tẩy, đồ chuốt.. như Mr. Bean, thỉnh thoảng có ai thiếu còn cho mượn.

8. Vừa rời khỏi phòng thi là tức tốc lên mạng xem dân tình bàn nhau khoanh câu mấy, cả ngày F5 chờ đáp án từ Trung Quốc 

9. Tất cả những gì đọng lại trong đầu sau bài thi nghe là 「天気がいいから、散歩しましょう。」

10. Chỉ mong lần này thi cho đỗ, một năm cứ 2 lần 5 sen rưỡi đều như vắt chanh nghèo lắm luôn rồi..

11. Đã mù đường rồi thì sợ nhất nhận phiếu báo dự thi thấy địa điểm ở chốn xa xôi hẻo lánh nào đấy chưa từng đặt chân đến bao giờ.

12. Kinh nghiệm thi cử nhiều năm cho hay, trước ngày thi đừng cố nhồi nhét làm gì, cứ ăn no ngủ kĩ tinh thần ổn định đi thi chắc chắn sẽ qua