Giới thiệu cẩm nang “Cuộc sống ở Nhật Bản” dành cho các nghiên cứu viên

Sau bản giới thiệu về cẩm nang và học bổng dành cho các bạn du học sinh, hôm nay Ban biên tập website giới thiệu đến bạn đọc quyển cẩm nang “Cuộc sống ở Nhật Bản” dành cho các nghiên cứu viên (bản tiếng Anh). Quyển cẩm nang này được phát hành bởi Quỹ Japan Society for the Promotion of Science – JSPS.  Quỹ JSPS được thành lập từ năm 1932 là một trong những quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học đầu tiên của Nhật Bản.
Life in Japan
Quyển cẩm nang gồm 6 chương, cung cấp đầy đủ những khía cạnh cuộc sống mà các nhà khoa học, nghiên cứu viên thường gặp phải khi sinh sống ở Nhật Bản. Chương 1 của quyển cẩm nang trình bày về thủ tục cấp Visa, gia hạn Visa, hệ thống thuế và các vấn đề khác liên quan đến hành chính. Chương 2 nêu những vấn đề liên quan đến nhà ở và những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như Gas, điện, nước… Chương 3 tiếp tục trình bày các dịch vụ xã hội khác ở Nhật như ngân hàng, bưu điện, điện thoại, internet … Chương 4 là thông tin cần thiết để đối phó với các dạng thiên tai thường gặp ở Nhật như động đất, sóng thần, bão. Chương 5 giới thiệu về các quỹ và các tổ chức nghiên cứu khoa học ở Nhật. Riêng chương 6 dành để nói về quỹ JSPS.
Quyển cẩm nang cung cấp những thông tin quý báu và cần thiết cho việc học tập, nghiên cứu khoa học tại Nhật Bản. Bạn đọc download quyển cẩm nang tại đây.

Khai Nguyên

Bài xem thêm: GIỚI THIỆU VỀ CẨM NANG DU HỌC VÀ HỌC BỔNG CỦA JASSO