You are currently viewing Học bổng du học Nhật Bản toàn phần của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và Công ty Mitsubishi Heavy Industries (MHI)

Học bổng du học Nhật Bản toàn phần của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và Công ty Mitsubishi Heavy Industries (MHI)

Thông tin chung về học bổng:

1. Số lượng học bổng:

Tổng số có 05 chỉ tiêu học bổng toàn phần trình độ đại học về các lĩnh vực kỹ thuật.
Ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Nhật.

2. Thời gian đào tạo:

Tổng thời gian học tối đa là 06 năm bao gồm:

– Thời gian học tiếng Nhật tại Việt Nam: 0,5 năm
– Thời gian học tiếng Nhật tại Nhật Bản: 01 đến 1,5 năm
– Thời gian học đại học tại Nhật Bản: 04 năm

3. Điều kiện ứng tuyển:

✔️ Sinh viên đại học năm thứ nhất các khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ.
✔️ Kết quả 03 năm học THPT đạt từ 8,0 trở lên.
✔️ Điểm trung bình 3 môn thi trung học phổ thông quốc gia dùng để xét tuyển đại học đạt từ 7,0 trở lên.
✔️ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
✔️ Không quá 20 tuổi tính đến 31/12/2019.
✔️ Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài.
✔️ Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác tại cùng thời điểm với thông báo này
✔️ Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo.
✔️ Các ứng viên được sơ tuyển cần gửi bản sao công chứng bảng điểm học kỳ I năm thứ nhất đại học đến MHI trước ngày phỏng vấn cuối cùng.

4. Quy trình ứng tuyển:

➡️ Ứng viên hoàn thành hồ sơ online tại http://tuyensinh.vied.vn/
➡️ 1 bộ hồ sơ giấy đựng trong túi hồ sơ kích thước 25cm x 34cm, mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo phụ lục quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng đi học đại học tại Nhật Bản năm 2020 – 2021.
(Xem thêm thông tin, các mẫu văn bản liên quan tại websites: www.moet.gov.vnwww.icd.edu.vn; liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ info@vied.vn, tuyensinh@vied.vn).

5. Deadline: Hồ sơ phải nộp trước ngày 𝟬𝟲/𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟬 (Đã được gia hạn)

6. Lệ phí dự tuyển: 200.000đ/người nộp trước ngày 31/01/2020 theo hình thức chuyển khoản.

Thông báo gia hạn

Thông báo về học bổng