You are currently viewing Học tiếng Nhật qua NHK

Học tiếng Nhật qua NHK

Cùng VYSA học tiếng Nhật trên NHK nhé!

⭐ Những bạn muốn đọc tin tức tiếng Nhật một cách đơn giản phù hợp với trình độ N3 trở xuống. [Click vào đây]

⭐ Những bạn tiếng Nhật trình độ cao hơn có thể thử sức mình với các tin tức được viết cho chính người bản xứ đọc. [Click vào đây]

⭐ Những bạn biết tiếng Anh và muốn xem các tin tức Nhật Bản thông qua tiếng Anh. [Click vào đây]

⭐ Những bạn muốn học về khoa học, văn học,… bằng tiếng Nhật trình độ N3 trở xuống. Chương trình học được thiết kế giống với học sinh cấp 1, cấp 2 tại Nhật Bản. [Click vào đây]

***Cái này có cả app nữa nhé. Down app thì xem trên điện thoại hay và tiện hơn nhé.

⭐ Chương trình cấp 3 tại Nhật Bản. [Click vào đây]

Chỉ sợ lười học thui à. Chứ tài liệu thì vô biên.
Chúc mọi người học tốt nha.

Nguồn: Chan Megumi