YUKICHI FUKUZAWA (1835-1901) – Nhà tư tưởng công cuộc duy tân Minh Trị của Nhật bản

Fukuzawa Yukichi được coi là nhà tư tưởng trong cuộc “canh tân” thời Minh Trị biến Nhật bản từ một quốc gia lạc hậu và cô lâp trở thành một…

Continue ReadingYUKICHI FUKUZAWA (1835-1901) – Nhà tư tưởng công cuộc duy tân Minh Trị của Nhật bản