Thông tin về việc tuyển chọn du học sinh để cấp học bổng của Hội nghiên cứu tương lai Fukushima

Hội nghiên cứu tương lai Fukushima quyết định thành lập quỹ học bổng này với mong muốn góp phần đào tạo những bạn trẻ Việt Nam ưu tú, có ý…

Continue ReadingThông tin về việc tuyển chọn du học sinh để cấp học bổng của Hội nghiên cứu tương lai Fukushima