Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam về việc thu thập thông tin của du học sinh

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, số lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản đã tăng lên nhanh chóng. Tính đến thời điểm hiện tại, con số này là hơn 50.000 lưu học sinh, đông nhất trong số các nước có lưu học sinh Việt Nam đang học tập.
Với mục đích hình thành kênh thông tin giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản nhằm thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân và giải quyết kịp thời những vấn đề về quyền và trách nhiệm của lưu học sinh theo Quyết định số 05/2013/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trân trọng thông báo và đề nghị các Hội lưu học sinh Việt Nam tại các trường đại học, cao đẳng của Nhật Bản và các lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản thực hiện việc đăng ký thông tin lưu học sinh theo mẫu được đăng tải trên website của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. (Xem thông báo của Đại sứ quán Việt Nam).
Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bộ phận Giáo dục, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Số điện thoại+81-3-6868-7517, Email: vneducation@vnembassy.jp.
Văn bản thông báo của Đại sứ quán: tải tại đây
Phiếu đăng ký thông tin: tải tại đây
Link đăng ký thông tin với đại sứ quán: https://goo.gl/forms/ijjCQN9cTjcEMKaN2